picture of project

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie - Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


EU IA_MPSVR_SR Operacny program ludske zdroje

Názov projektu:

Rozvoj zručnosti zamestnancov VLM

Harmonogram projektu:

03. Február 2020 - Začiatok projektu

Február 2020 - Výber a nábor zamestnancov

Február 2020 - Teoretické školenia

Február 2020 - Jún 2020 - Praktické školenia

Júl 2020 - September 2020 - Aktivita 4 (prax)

30. September 2020 - Ukončenie projektu


Firma VLM MIHALIK, s.r.o. by sa týmto chcela poďakovať všetkým partnerom projektu.

Späť